۲۸ مرداد ۱۳۸۸

عکس های سنگنبشته داریوش بزرگ در بیستون- بخش نخست

عکس شماره 1: نمای سنگنبشته باشکوه داریوش بزرگ بر سینه دیواره بیستون، در سوی پایین راست عکس نمای پیکره ها و سنگنبشته پهلوانان بزرگ اشکانی دیده می شود که شوربختانه میانه آن بدست شیخعلی خان زنگنه والی کرمانشاه در روزگار شاه سلیمان صفوی ویران شده است. این عکس در پاییز سال 1387 خورشیدی گرفته شده است (اندازه بزرگ 1500*2000).
ییییییییی

عکس شماره 2: سیمای سراسری سنگببشته داریوش بزرگ- داریوش دست خود را به نشان درود به دایره بالدار بلند کرده است و خورشید نیمروز نیز سینه دیواره را روشن نموده است. (اندازه بزرگ 1500*2000)
ییییییییییی

عکس شماره 3: این هم عکسی دیگر (اندازه بزرگ 1500*2000)
یییییییییییییییی

عکس شماره 4: دیوازه بزرگ کوه بیستون که سنگنبشته بر روی آن کنده شده، سیمای شگفت انگیز این دیواره بزرگ چنان است که خود سنگنبشته که مانند یک پرده سینما دیده می شود، در آن بسیار ریز دیده می شود. در سوی چپ پایین سنگنبشته پیکره تراشان دیوار کوه را چنان هموار ساخته اند که دیگر کسی به آسانی نتواند به سنگنبشته دسترسی داشته باشد (اندازه بزرگ 1500*2000).ییییییییی
یییییییی

عکس شماره 5: یک عکس سیاه و سپید از سنگنبشته داریوش بزرگ، ستون یکم تا سوم نسخه پارسی باستان درست زیر پیکره هاست. ستون چهارم و پنجم سوی راست، فراز ستون چهارم و پنجم نسخه کهنه ایلامی است، سوی چپ نسخه پارسی باستان نسخه نوی ایلامی و فراز نسخه ایلامی نسخه اکدی نوشته شده است (اندازه بزرگ 1500*2000).
اااااااا عکس شماره 6: این هم عکسی دیگر، نسخه نوی ایلامی دست چپ نسخه پارسی باستان در سه ستون در یک فرورفتگی مستطیل مانند دیده می شود (اندازه بزرگ 1500*2000).
یییییی

عکس شماره 7: (اندازه بزرگ 1500*2000)
ییییییی

عکس شماره 8: نمایی از شکاف کوه که در دیواره کناری آن سنگنبشته بیستون چنان تراشیده شده که به آسانی مردمان از شاهراه کهن آنرا ببینند. همچنین پس از برآمدن آفتاب در بامداد روشنایی خورشید همیشه به آن می تاید. سنگهای بزرگی که پایین دیواره دیده می شود هنگام تراشیده شدن دیواره از بدنه کوه کنده شده و پایین انداخته شده اند. راه کجی که پایین سنگنبشته دیده می شود راهی بود که بدست پیکره تراشان در دل سنگها تراشیده شده بود تا کارگران به آسانی بتوانند برای تراش پیکره ها و نوشتن سنگنبشته از آن بالا بروند (اندازه بزرگ 2100*2800).

ییییییی عکس شماره 9: (اندازه بزرگ 2100*2800)

یییییییییعکس شماره 10: چشم انداز زیبایی از دشت روبروی کوه بیستون، همان دشتی که به باور بسیاری از پژوهشگران همان دشت بزرگ نیسایه بود. روزگاری پردیسی بزرگ در این دشت با درختان بسیار برپا بود. امروزه کشاورزان و مردم نجیب کرد در روستاهای پراکنده در این دشت زندگی کرده و سده است که نیاکانشان پاسدار سنگنبشته های کوه بیستون بودند. چشمه ای که از زیر کوه بیستون می جوشد در عکس دیده می شود. این عکس درست از پایین دیواره ای که سنگنبشته داریوش بزرگ بر سینه آن است گرفته شده است (اندازه بزرگ 1500*2000).

یییییییی عکس شماره 11: سیمای سنگنبشته بیستون درست از پایین دیواره . زمانی سر رابرت کرپورتر از اینجا یک نقاشی از پیکره ها کشید. او نتوانست از دیواره بالا رفته و نویسه های میخی را رونویسی کند. اما زمانی دیگر سر هنری راولینسن از این دیواره با نردبانهای چوبی بالا رفت و خود را به سنگنبشته رساند. امروزه پلکان آهنی که در دست راست سنگنبشته گذاشته شده است رسیدن به سنگنبشته را آسان نموده است (اندازه بزرگ 1500*2000)

ادامه دارد

یییییی

ییییییییی

۱ نظر:

فرشید گفت...

درود بر دوست فرهیخته خوبم
تارنگار جدیدتون رو صمیمانه تبریک میگم. بسیار جذاب و پر محتوا است...دست مریزاد
عکسهای بسیار زیبائی از سنگنبشته های بیستون...باور کنید که روحیه گرفتم.
همیشه پیروز و پسندیده و پرتوان و پوینده باقی بمانید...