۹ مرداد ۱۳۸۸

کلاودیوس جیمز ریچ و جهان باستان شناسی

گشتاری در پاسارگاد
جستار دوازدهم: کلادیوس جیمز ریچ و جهان باستان شناسی
ممممممم
چکیده جستار:
سسسسسسسسسس
سپاس رابرت کرپورتر- یک نابغه- سفر به مصر و آسیای کوچک- هنرهای شرقی- کلادیوس جیمز ریچ در راه هند- یک مملوک در دمشق- سر جیمز مکینتاش- کنسول بریتانیا- به سوی میان رودان- گهواره تمدنهای کهن- حله و کاوش در بابل باستانی- در جستجوی نینوا- یافته های باستان شناسی- تپه های باستانی موصل- کلادیوس و نوشته های میخی- بیماری ناشناخته- سفر به اروپا و بازگشت- سفری دراز بسوی شمال عراق- سفر به ایران- بوشهر و شیراز- بسوی تخت جمشید، نقش رستم و دشت مرغاب- بازگشت به شیراز و مرگ

سر رابرت کرپورتر (Sir Robert Ker Porter) واپسین بخش از یادداشتهایش را به نام «مسافرتها به گرجستان، ایران، ارمنستان، بابل باستانی و... در سالهای 1817، 1818، 1819 و 1820» (Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia. &c, &c, During the years 1917, 1818, 1819, 1820) با سپاس و ستایش از مردی به پایان برد که منش نیک و بزرگواری گسترده و اندیشه هایش درباره یادمانهای باستانی شرق با نگاهی آفرین برانگیز همراه بود.

« مردی که پندار و اندیشه درخشان و نیک منشی او سراسر روشن و آشکار بود و راه همه مسافرانی را که در دایره نفوذ اندیشه هایش آمده بودند هموار ساخت. او هنگامی به نام یک نماینده و دیپلمات کارش را با وفاداری انجام می داد که انسان دوستیش نیز در کنار کارش آشکار بود...»

این مرد کسی جز «کلادیوس جیمز ریچ» (Claudius James Rich) جوان هم میهن کرپورتر نبود و هنگامیکه رابرت کرپورتر به همراه نگاره هایش از سفر به ایران باز می گشت، سر راه خود در میان رودان به دیدارش شتافت. آن هنگام کلادیوس جوان به نام کنسول بریتانیا در جستجوی نشانه های تمدن های کهن بابل و آشور به مدارکی بسیار ارزشمند دست یافته بود. کرپورتر در دیدار با او یافته ها و به ویژه نگاره هایش را از گنجهای باستانی ایران به او نشان داد و کلادیوس را شیفته دیدار از گنجهای نهفته این سرزمین کرد.

کلادیوس جیمز ریچ در 28 مارس 1787 در شهر «دیجون» (Dijon) در ایالت «بورگوندی» (Burgundy) فرانسه زاده شد. پدر و مادرش انگلیسی بودند. پس آشکار بود که کلادیوس افزون بر زبان مادری، فرانسه را نیز بداند. روزگار کودکیش در « بریستول» (Bristol) در غرب انگلستان سپری شد. از همان زمان کودکی هوش و زیرکی او بر همگان آشکار بود. چنانچه در 9 سالگی دیدن یک نسخه کتاب عربی، او را شیفته فراگیری زبانهای شرقی کرد. از آن پس عربی آموخت و افزون بر زبانهای یونانی و لاتین، زبانهای سریانی، پارسی، ترکی، عبری و اندکی چینی را فراگرفت و شگفت آور است که نابغه ما همه این زبانها را خودآموز و بدون آموزگار آموخت............
سسسسسسسس
دوستانی که مایل به دریافت متن کامل این مقاله هستند می توانند به آدرس اینترنتی ........... تماس بگیرند. سپاسگذارم
سسسسسس

هیچ نظری موجود نیست: