۲۰ مرداد ۱۳۸۸

عکس های کوه بیستون- بخش یکم

درود بر دوستان گرامی و ارجمند
ققققققق
بخش نخست عکس های من از کوه بیستون در اینجا آورده می شود. این عکس ها با هدف شناخت بیشتر جایگاه باستانی این کوه در میان ایرانیان و همچنین شناخت زیبایی های آن با دوربین خودم گرفته شده اند. این عکس ها خود نمایانگر این خواهند بود که این کوه چشم اندازی بسیار زیبا داشته و طبیعتی با شکوه پیرامون آن را دربرگرفته است. شاید با دیدن این عکس ها جایگاه ویژه این کوه را در نگاه ایرانیان کهن دریافته و بدانیم که چرا این کوه در نگاه مردمان کهن گیرا بوده ایرانیان یادمانهایی بزرگ را در کنار دیواره آن به یادگار گذارده و این کوه الهام بخش عاشقان و سرایندگان نامدار ایرانی چون نظامی گنجوی و دقیقی بود.
لللللللل
در گام نخست در چند بخش عکس های کوه بیستون آورده شده و سپس عکس های یادمانها در این وبلاگ پست خواهند شد. همچنین تلاش خواهد شد تا این عکس ها با اندازه بزرگ (1500*2000) در دسترس دوستان قرار گیرند. سپاسگذارم
بببب
عکس شماره 1: چشم انداز کوه بیستون در کنار خواهرش کوه نجوبران، عکس از جبهه شرقی کوه و از دشتی که در روزگار کهن نیسایه نام داشت (اندازه بزرگ 1500*2000)
للللللللل
ییییییی

عکس شماره 2: چشم اندازی از کوه بیستون و دیواره بزرگ آن که شاهراه کهن از هگمتانه به کنار آن می رسید و به سوی میان رودان می شتافت (اندازه بزرگ 1500*2000)

نننننننننن

عکس شماره 3: (اندازه بزرگ 1500*2000)
یییییییی


عکس شماره 4: (اندازه بزرگ 1500*2000)

یییییییییی

عکس شماره 5: کوه نجوبران خواهر کوه بیستون (اندازه بزرگ 1500*2000)

ییییییییی

عکس شماره 6: ستیغ کوه نجوبران (اندازه بزرگ 1500*2000)

یییییییییی

عکس شماره 7: یکی از قله های کوه بیستون، عکس از جبهه شرقی (اندازه بزرگ 1500*2000)

یییییییییی

عکس شماره 8: رود دینور با آب فراوان که در شرق کوه بیستون از شمال به جنوب به سوی رود گاماسیاب جاری است (اندازه بزرگ 1500*2000)

یییییییی

عکس شماره 9: یک پل ساخته شده در روزگار صفویان. این پل در راستای همان شاهراه کهن و بر روی رود دینور ساخته شده آنسوی آن یک کارخانه قند چهره این یادمان کهن ایرانی را بسیار زشت نموده است (اندازه بزرگ 1500*2000)


ادامه داره

هیچ نظری موجود نیست: